Dünya'da Rotary

Rotary ilk defa 1905 yılında Avukat Paul Harris ve üç arkadaşı – Kömür Tüccarı Silvester Schile, Maden Mühendisi Gustavus Loehr ve Tüccar Terzi Hiram Shorye’in akşamları buluşup geliştirdikleri fikirlerle başlamıştır.

 

Bu ilk toplantılarda yalnızlık hislerinin bastırılması, birbirlerini tanımak ve aralarında iyi ilişkiler kurarak her birinin bireysel gelişimini sağlamak amaçlanmıştır.

 

Aslında Rotary’nin bu ilk dört üyesi arasında milliyet ve dini inançlar yönünden büyük farklılıklar vardır. Bu kişiler İngiliz, Alman, İsveç ve İrlanda asıllı olup Amerika’ya göç etmiş kişilerdi. Dini inançları yönünden Protestan, Katolik ve Musevi idiler.

 

Buna göre Rotary’nin ilerde şekillenecek olan ırk, din, dil ve cinsiyet fark gözetmeme ilkesi kendiliğinden oluşmuştur.

 

Bu gruba Matbaacı Harry Ruggles’in ve emlak komisyoncusu Will Jenson’un da katılması ile 23 Şubat 1905 tarihinde Chicago Rotary Kulübü kuruldu.

 

Kulübün ilk başkanlığına Schile seçildi. Kulüp fikrini ilk defa ortaya atan Paul Harris ancak iki yıl sonra başkan oldu.

 

Bu altı kişinin oluşturduğu ilk Rotary Kulübü arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı yardım amacı ile kurulmuştur.

 

Toplantıların sıra ile her üyenin bürosunda yapılmasından dolayı üyelerce teklif edilen ve bir ana eksen etrafında dönüşüm anlamına gelen Rotary kelimesi kulüp adı olarak kabul edilmiştir.

 

Rotary, özünde, değişik meslek gruplarından iş insanlarının ve yöneticilerin bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduğu, deneyimlerini paylaştığı, bunun yanı sıra irili ufaklı birçok sosyal sorumluluk projelerini başlattığı, yürümekte olan projelere katıldığı, katkıda bulunduğu, sayısı 1.200.000’i aşkın üyesi ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur.

Dünyada polio (çocuk felci) hastalığını sona erdiren büyük projesi ile tanınan Uluslararası Rotary’nin birçok bağışçısı ve destekçisi vardır. Polio (çocuk felci) hastalığının sona erdirilmesi projesine USD 300 milyon bağışta bulunan Bill Gates bunlardan biridir.